Výcvikoví DA terapeutí pro individuální zkušenost

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Mgr. Pavla Janská
Mgr. Lukáš Králíček
MUDr. Michal Kryl
MUDr. Zuzana Pinďáková
Mgr. Miluše Pixová
MUDr. Radmila Schneiderová
PhDr. Eva Tošnerová
Mgr. Jan Vybíral
Mgr. Jan Jakub Zlámaný
Ing. Mgr. Ivana Dvořáková
Mgr. Michal Slaninka, PhD.
PhDr. Petr Štěpaník
MUDr. Tereza Szymanská
MUDr. Alexandra Frolkovičová

Mgr. Jana Vysloužilová
Mgr. Johana Růžičková
Mgr. Pavel Pavlovský
Mgr. Ilona Haasová
Bc. Karel Červinka
Dita Vejdělková
Mgr. Jana Hrunková