Texty

Rubrika článků

Dasainsanalytické kazuistiky

16. září v 16:00 - Vybrané kazuistiky z DA praxe

MUDr. Michal Kryl: Kazuistika - příběh pana Pavla

31. ledna v 20:07 - Předložená kasuistika vychází z antropologicky orientovaného psychoterapeutického přístupu, jenž je charakterizován základní premisou : „Člověk je člověk a lze mu porozumět pouze z něho samého a z jeho zjevného způsobu bytí“. Odtud pramení praktický terapeutický postup opřený o fenomenologickou metodu, tedy postupnou analýzu pacientovy existence.

Teze ke konceptu daseinsanalýzy, PhDr. Leoš Horák

23. dubna v 22:29 - Teze ke konceptu daseinsanalýzy 1 Teze ke konceptu daseinsanalýzy 2 ...

Doc. PhDr. Oldřich Čálek CSc., Daseinsanalytická skupinová a komunitní terapie.

25. listopadu v 17:26 - ÚVOD. Daseinsanalytická skupinová a komunitní terapie tvoří jedinečný český přínos v oboru psychoterapie (Čálek, 2006). Vychází ovšem ze známých daseinsanalytických přístupů, které byly zatím uplatňovány jen v individuální psychoterapii (Boss 1985, Condrau 1998). Daseinsanalýza se přitom nepokládá za další z mnoha psychoterapeutických směrů a škol, ale znamená pokus o radikální reformu psychoterapeutické praxe...

Doc.PhDr. Oldřich Čálek CSc., Práce s pocity v daseinsanalytické skupinové psychoterapii

25. listopadu v 17:22 - Všudypřítomnou charakteristikou takzvaně duševně nemocných lidí jsou jejich problémy s pocity. Mohou nabývat podoby rozmanitých příznaků, avšak daseinsanalyticky řečeno jejich společným určením je to, že nemocný člověk k nim nemá svobodný vztah. To se projevuje dvěma rámcovými způsoby: jednak jsou pro svého nositele nedostupné, jednak ho ovládajív neprospěch jeho autentického existování.