Seznam terapeutů pro individuální zkušenost

Daseinsanalytický výcvik - seznam terapeutů pro individuální zkušenost

Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Mgr. Pavla Janská
Mgr. Lukáš Králíček
MUDr. Michal Kryl
MUDr. Zuzana Pinďáková
Mgr. Miluše Pixová
MUDr. Radmila Schneiderová
PhDr. Eva Tošnerová
Mgr. Jan Vybíral
Mgr. Jan Jakub Zlámaný
Ing. Mrg. Ivana Dvořáková
Mgr. Michal Slaninka, PhD.
PhDr. Petr Štěpaník
MUDr. Tereza Szymanská
MUDr. Alexandra Frolkovičová
Mgr. Pavel Pavlovský
Mgr. Ilona Haasová