Semináře

Seminář prezidenta Mezinárodní Daseinsanalytické Společnosti (IFDA) Dr. Ada Huygense

 

Milí kolegové, členové ČDS,
 
Pražská vysoká škola psychosociálních studií pořádá pro členy České daseinsanalytické společnosti a studenty PVŠPS odborný dvoudenní seminář prezidenta Mezinárodní federace pro daseinsanalýzu Dr. Ada Huygense. Jedná se o významného fenomenologicky smýšlejícího odborníka, který působí v oblasti klinické psychologie a psychoterapie. Účastníkům semináře se tak nabízí již šestá příležitost osobního setkání s tímto představitelem evropského daseinsanalytického myšlení. Pomocí posouzení z různých oblastí – psychiatrie, filosofie, daseinsanalýzy a umění zkusíme uvažovat o tom, co znamená „myšlení“ na poli terapie. Seminář bude interaktivní, účastníci v něm nejprve budou sdílet vlastní myšlenky, než se jim Dr. Huygens pokusí naznačit neprošlapanou cestu („holzweg“) myšlení.
 
Termín semináře: 11. 5. a 12. 5. 2018
Místo konání: PVŠPS, Milánská, Nové Petrovice
 
Program: 11. 5. 2018 - pátek (10,30-18,30h) + 12. 5. 2018 - sobota (10,30-18,30h)

Přednáška bude tlumočena z AJ do ČJ. K účasti na semináři je třeba se předem přihlásit na kontaktní adresu Mgr. Lucie Vackové Ph.D. luciepegas@volny.cz. A poté do 15. dubna zaplatit stanovenou částku 1 600kč na účet České daseinsanalytické společnosti:

2600139216 / 2010, IBAN: CZ7020100000002600139216, SWIFT: FIOBCZPPXXX

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení, aby platba mohla být identifikována. Na seminář si přineste doklad o zaplacení. Platbu v hotovosti nebude možné realizovat přímo na místě. V případě včasné omluvy z již zaplaceného semináře do 30. 4. bude účtován storno poplatek 10%. Akce bude započítána do celoživotního daseinsanalytického vzdělávání v počtu 14h a studentům PVŠPS bude seminář uznán jako alternativa povinně volitelného semináře, který je však třeba uhradit. Registrace účastníků semináře proběhne 30´ před zahájením programu. Těšíme se na vaši aktivní účast!
 

 

 

Rozhovory v daseinsanalýze

Smyslem semináře je hovořit v psychoterapii nejen formálně, tj. fenomenologickými a daseinsalytickými pojmy, ale také být v rozhovoru autenticky účasten tak, aby psychoterapeut i klient, pacient, mohli svobodně a věrně pobývat v pravdě svého bytí, v pravdě situace, ve které se pobyt uskutečňuje.

Cena semináře:     1.750,- Kč

Místo konání:       Hekrova 805, Praha 4, ve dnech 10-11.12.2015 od 9 hodin.

Přihlášení:           zaslání přihlášky e-mailem na adresu bcstudijni@pvsps.cz, prosíme přiložit naskenovanou kopii dokladu o zaplacení, číslo účtu 3017104504/0600, variabilní symbol = rodné číslo účastníka.

Přihláška : http://www.pvsps.cz/verejnost/seminare/

Výklad Snů

Doc. PhDr. Oldřich Čálek

Motto: Nic neukáže porozumění psychoterapeuta lépe než umění vyložit sen.

Seminář je veden v duchu dasiensanalýzy. Sen lze přirovnat k divadelní hře nebo k literárnímu útvaru. Má svoji scénu, postavy a děj. Tak jako v divadle hrají zde nejen herci, ale každá věc i událost děje. Výklad vede k porozumění smyslu poselství, které hra, tedy sen, nese. Symboly nejsou chápány jako předem dané výkladové struktury, ale jako významy, které se vždy jedinečně, nově a teprve během výkladu ukazují. Účastníci se učí rozumět snům na praktických příkladech snů vlastních. Seminář obsahuje část obecnou, která se bude věnovat teorii, metodologii výkladu a diskusi, dále práci ve skupině a práci v menších skupinách (3 - 4 lidí). Součástí cyklu seminářů je samostatná práce v malých skupinách v době mezi jednotlivými setkáními (vždy dvakrát mezi semináři, tedy celkem šestkrát 4 hodiny). Seminář je uzavřen snovou kazuistikou. Účastníci, kteří absolvují celý program společných setkání a setkání ve skupinkách a prokáží schopnost samostatného daseinsanalytického výkladu snu, obdrží osvědčení, ostatní dostanou potvrzení o účasti. Seminář je určen především zájemcům, kteří prošli nebo procházejí psychoterapeutickým výcvikem.

Časový rozvrh:         pá: 16.00 - 20.00                     so: 9.00 - 18.00

Cena za cyklus:      5 400 Kč, snížená cena 4 600 Kč

Variabilní symbol:  891161

Termíny:                   22-23. 1. 2016         podzim 2016               jaro 2017              podzim 2017

Teorie daseinsanalýzy pro rok 2015/2016:

Termíny přednášek: 8.12., 11.2., 12.4., a 2.6., vždy od 9:00 do 15:30

Termíny DA kolokvia: 3.3. a 30.6. vždy od 9:00 do 10:30

Témata v roce 2015/2016:

1. Úvod nového cyklu, Individuální vodítka v daseinsanalýze

2. Existenciály I.

3. Existenciály II.

4. Existenciály III.

 

Místo konání: PVŠPS, Hekrova 805, 149 00 Praha 4

Cena za akademický rok: 3.950,- Kč

Přihlášení: do 31. 10. 2015, zaslání přihlášky (viz níže) e-mailem na adresu bcstudijni@pvsps.cz, prosíme přiložit naskenovanou kopii dokladu o zaplacení,

číslo účtu: 3017104504/0600, variabilní symbol = rodné číslo účastníka.