Semináře

Seminář Dr. Ada Huygense 21.-22.6.2019 - Mezi praxí a Daseinsanalytikou ve světle etiky.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií pořádá 21.-22.6.2019 pro členy ČDS, studenty PVŠPS a další zájemce odborný dvoudenní interaktivní seminář prezidenta IFDA Dr. Ada Huygense na téma: Mezi praxí a Daseinsanalytikou ve světle etiky. Čtení Heideggerova Dopisu o humanismu. 

Podrobné informace o přihlášení naleznete zde

Péče o duši – výcvik v pokročilé daseinsanalýze

 

PVŠPS a PPF otevírají pětiletý program nazvaný Péče o duši. V seminářích se jeho účastníci setkají s několika základními rozměry lidství, které budou popsány, vyloženy a v jejich rámci budou prakticky získávat osobní zkušenosti. Jedná se o dimenze: 1. Péče o rodinné a jiné základní vztahy. 2. Péče o tělesnost, 3. Péče o spiritualitu v evropské i mimoevropské praxi, 4. Péče o svobodu, pravdu a smysl vlastního bytí, 5. Umění milovat, 6. Péče o obec, o naše evropské společenské a kulturní hodnoty a tradice. Program je skupinově komunitní. Lektoři jsou zkušení psychoterapeuti a zároveň odborníci v daných oblastech. V programu se lidé sekají nejen s vlastním niterností, ale také zavítají na místa, která k daným okruhům neodmyslitelně patří a v jejich rámcích si osvojí praktické způsoby a dovednosti péče. Těšíme se na novou společnou zkušenost! Za lektorský tým doc. Růžička

Podrobné informace o přihlášení naleznete zde