Semináře

Seminář prezidenta IFDA Dr. Ada Huygense:

Vliv Heideggerových textů “Bytí a čas” a “Příspěvky k filosofii” na psychoterapii

PVŠPS pořádá pro členy České daseinsanalytické společnosti, studenty PVŠPS a další zájemce odborný interaktivní seminář prezidenta IFDA Dr. Ada Huygense na téma: Vliv Heideggerových textů “Bytí a čas” a “Příspěvky k filosofii” na psychoterapii.
Seminář se koná  5. 5. - 7. 5. 2022 (10:00 - 18:00) na PVŠPS, Milánská, Nové Petrovice. Registrace účastníků semináře proběhne 30´ před zahájením programu.   

Zajímavý třídenní interaktivní seminář povede prezident Mezinárodní daseinsanalytické společnosti (IFDA) Dr. Ado Huygens z Belgie. Jedná se o významného fenomenologicky smýšlejícího odborníka, který působí v oblasti klinické psychologie a psychoterapie. Účastníkům semináře se tak nabízí již sedmá příležitost osobního setkání s tímto představitelem daseinsanalytického myšlení.

Další podrobnosti o programu a příhlášení naleznete zde

Podrobné informace o programu v angličtině naleznete zde

 

Seminář Dr. Petra Kouby:
Martin Heidegger - Zollikonské semináře

Rádi bychom vás v rámci teoretického vzdělávání v daseinsanalýze pozvali na fenomenologický seminář Dr. Petra Kouby: Martin Heidegger: Zollikonské semináře.

Jedná se o společné zamýšlení se nad klíčovým textem rozkrývajícím daseinsanalytický způsob myšlení v oblasti medicíny, psychologie a psychoterapie.

Seminář se uskuteční na PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4 v termínech: 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6 2021; vždy od 16-18h. V případě přetrvávajících protiepidemiologických opatření proběhne setkání online formou. Cena semináře: 1500kč.

Pokud máte o seminář zájem, kontaktujte Mgr. Lucii Vackovou, Ph.D. (luciepegas@volny.cz).

 

Seminář Výklad snů v daseinsanalýze

Pražská vysoká škola psychosociálních studií pořádá pro členy České daseinsanalytické společnosti, členy Rakouského daseinsanalytického institutu, studenty PVŠPS a další zájemce interaktivní seminář na téma: Výklad snů v daseinsanalýze. Seminář povedou kolegové z Rakouského daseinsanalytického institutu pro psychoterapii, psychosomatiku a základní výzkum Dr. Med. Hans Georg Reck a Dr. Med Hans Dieter Foerster. 
Termín: 24. 4. - 26. 4. 2020 TERMÍ PŘELOŽEN NA PODZIM
Místo konání: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4 – Háje, 149 00

Podrobné informace o programu a příhlášení naleznete zde
 

Péče o duši – výcvik v pokročilé daseinsanalýze

PVŠPS a PPF otevírají pětiletý program nazvaný Péče o duši. V seminářích se jeho účastníci setkají s několika základními rozměry lidství, které budou popsány, vyloženy a v jejich rámci budou prakticky získávat osobní zkušenosti. Jedná se o dimenze: 1. Péče o rodinné a jiné základní vztahy. 2. Péče o tělesnost, 3. Péče o spiritualitu v evropské i mimoevropské praxi, 4. Péče o svobodu, pravdu a smysl vlastního bytí, 5. Umění milovat, 6. Péče o obec, o naše evropské společenské a kulturní hodnoty a tradice. Program je skupinově komunitní. Lektoři jsou zkušení psychoterapeuti a zároveň odborníci v daných oblastech. V programu se lidé sekají nejen s vlastním niterností, ale také zavítají na místa, která k daným okruhům neodmyslitelně patří a v jejich rámcích si osvojí praktické způsoby a dovednosti péče. Těšíme se na novou společnou zkušenost! Za lektorský tým doc. Růžička

Podrobné informace o přihlášení naleznete zde