Psychoterapeutický výcvik - obecně

Informace

Přihlášení na psychoterapeutický výcvik

17. října v 21:39 - Podmínkou přijetí do sebezkušenostního výcviku je: alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a věk alespoň 23 let a úspěšné absolvování výběrového pohovoru (ve kterém se zjišťují zejména osobnostní předpoklady a motivace zájemce). K přihlášení je třeba poslat (na adresu PVŠPS, Studijní oddělení, Hekrova 805, 149 00, Praha 4 nebo e-mail provozni@pvsps.

Informace o výcviku

17. října v 21:36 - Daseinsanalytický výcvik pořádá Pražská vysoká škola psychosociální ( PVŠPS) Psychoterapeutický výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi. K dosažení kompletního psychoterapeutického vzdělání je nutné absolvovat všechny tři součásti. Výcvik je schálený jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti JEP: a mají akreditaci Ministerstva školství.