Představenstvo ČDS

 Předseda České daseinsanalytické společnosti

 Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.

 

Místopředsedové

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.

Mgr. Jan Vybíral

Mgr. Lucie Vacková

 

Členové

 

Mgr. Ing. Eva Dubovská

Ing. Hana Hanibalová

Mgr. Milan Milner

PhDr. Milan Pešák

MUDr. Zuzana Pinďáková

Mgr. Mgr. Michal Slaninka, PhD.

Eliška Syrovátková

Prof. Mgr. Mgr. Ing. Peter Tavel, PhD.

Dita Vejdělková

Paedr. Jiří Zízler, CSc.

Mgr. Jan Jakub Zlámaný, PhD.