Indexy

Indexy celoživotního daseinsanalytického vzdělávání (ICV) budou vydávány až do vyčerpání vytištěných zásob Mgr. Lucií Vackovou v budově PVŠPS, Hekrově (po předložení dokladu o zaplacení). Platbu za index 30kč je možné spojit s odesláním členských příspěvků 500kč na účet společnosti, který je uveden na webových stránkách ČDS.