Historie DA setkání

Předhled posledních DA setkání

15. DA setkání v Praze

15. prosince v 09:00 - Daseinsanalýza a mystika

14. DA setkání v Bratislavě

13. listopadu v 18:27 - Daseinsanalýza a láska

13. DA setkání v Praze

24. června v 09:00 - Čeho si v daseinsanalýze nejvíce ceníme?

12. DA setkání v Bratislavě

3. prosince v 09:30 - Vina a daseinsanalýza