DA psychoterapeutický výcvik

 

 

Podrobnosti o DA výcviku na stránkách PVŠPS zde