Členství v ČDS

        V případě, že máte zájem stát se členem České daseinsanalytické společnosti, vyplňte přihlášku, včetně 2 doporučení stávajících členů ČDS.

        Odešlete ji na e-mail: da-info@email.cz

       Na nejbližší schůzi představenstva bude Vaše žádost o přijetí projednána. Posléze budete o přijetí  uvědoměni a požádáni o zaplacení členského příspěvku.

 

Výše členských příspěvků se od roku 2019 se zvyšuje na 500,- Kč.

Pokud člen ČDS nezaplatí členský přispěvek za období dvou a více let, bude jeho členství ukončeno.

 

 

Přihláška za člena České daseinsanalytické společnosti

 

registrované u MVČR dne 6. 12. 2002 pod VS/1-1/51983/02-R

 

Já, níže podepsaná/ý se tímto hlásím ke členství v České daseinsanalytické společnosti. Byl/a jsem seznámen/a se stanovami společnosti a zavazuji se

k jejich dodržování, placení členských příspěvků a účasti na valné hromadě.

 

Jméno, příjmení a akademické tituly ………………………………………….....

 

Datum narození ………………………………………………………………….

Povolání, profese ………………………………………………………………….

Zaměstnavatel ………………………………………………………………….

 

Psychoterapeutické vzdělání ano ne v letech ..................

 

Daseinsanalytický výcvik ano ne v letech ..................

 

Jiný výcvik (specifikujte) .................................................v letech ..................

 

Uveďte, prosím, čím byste mohli přispět k činnosti společnosti (např. přednášky,

publikační činnost, správa webu, organizační schopnosti, účast na diskusích, apod.)

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

 

Kontaktní adresa ………………………………………………………………….

 

Telefonní čísla ………………………………………………………………….

 

E-mail ………………………………………………………………….

 

V …………………….dne ……………………………

 

Podpis……………………………….

 

Doporučení ( jméno, kontakt):

 

1. ………………………………………………………………………………………

 

2. ………………………………………………………………………………………

Přijat za člena dne: …………………………………………………………………

 

 

Přihláška ke stažení ve wordu

 

 

Členský příspěvek do ČDS

Minimální výše ročního příspěvku pro členy ČDS je stanovena od roku 2019  na 500,- Kč.

Číslo účtu společnosti je:

2600139216 / 2010

IBAN: CZ7020100000002600139216

SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení