Filosofický seminář Dr. Jiřího Michálka

22. září v 10:00

Pozvánka na pokračování filosofických seminářů

 

Vážené kolegyně a kolegové,

Rádi bychom Vás pozvali na další pokračování filosofických seminářů s Dr. Jiřím Michálkem. Semináře budou probíhat 1 x za měsíc v zimním a letním semestru 2019/2020. Celkem půjde o 9 setkání.

První setkání se uskuteční 31/10 2019 od 14 h – 15,30 h, v budově PVŠPS, Hekrova 805.  

Na semináři se budeme věnovat klíčovým textům M. Heideggera a pokusíme se o propojení daseinsanalytické teorie a praxe. Finální podoba semináře bude dohodnuta na prvním setkání. Za zvážení stojí možnost, že by část semináře byla věnována kazuistikám.

Půjde celkem o 9 setkání v měsíčním intervalu. Platba 1500 Kč za seminář bude provedena na místě.

Termíny setkání: 31/10,  21/11, 19/12 2019; 23/1, 27/2, 19/3, 23/4, 21/5, 18/6 2020.

Místo a čas setkání: 14-15,30h, PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4 – Háje.

Přihlášky na seminář zašlete na adresu: luciepegas@volny.cz.