Dasainsanalytické kazuistiky

16. září v 16:00

Vybrané kazuistiky z DA praxe

 

Mgr. Olga Mazurová: Zda být či nebýt matkou, to je oč tu běží…
Rozbor psychoterapeutické práce s klientkou s anankastickým naladěním

Mgr. Hana Michalovicová: Závěrečná práce k ukončení daseinsanalyticky zaměřeného výcviku

Eliška Syrovátková: Daseinsanalytický přístup v provázení pozůstalých

MUDr. Lucie Holohlavská: A. a hledání smyslu své existence
Kazuistika o daseinsanalytickém přístupu v terapii u klienta s depresí a sebevražedným jednáním

Mgr. Lucie Vacková, Ph.D.: Kazuistika Caroline
Dasein a spolubytí v dětské daseinsanalytické skupinové psychoterapii

Mgr. Barbara Kostelacová: Jan
Kazuistika z individuální terapie daseinsanalytickým přístupem