18. DA setkání v Praze

23. března v 10:00

Patchworková rodina

 

18. Daseinsanalytické setkání v Bratislavě.

Dvadsiate storočie prinieslo do spoločnosti dovtedy prakticky neznámy fenomén – očakávanie, že partnerské vzťahy nás budú emočne napĺňať. V tesnom závese prišla možnosť ukončovať vzťahy, ktoré nám naplnenie neprinášajú, a vytvárať nové partnerstvá. V ideálnom prípade, teda pri rozchode zrelých a vyrovnaných ľudí, psychoterapia nemusí byť potrebná. Realita je však iná a do terapeutických praxí privádza klientov, ktorí sa vyrovnávajú nielen s ukončovaním partnerského vzťahu, s tým, akí vlastne sú a ako žili, no aj s rozpadom sociálnych väzieb, neprijatím v pôvodnej rodine, viac či menej otvorenou animozitou zo strany bývalých partnerov, konfliktmi výchovných modelov a v niektorých prípadoch aj s policajnými a súdnymi konaniami.

Martin a Natália v Bratislave už tretí rok v prijímajúcom daseinsanalytickom duchu vedú podpornú skupinu pre dospelých, ktorí žijú v rodinách označovaných ako patchworkové, komponované, zložené... Čiže vo vzťahoch, do ktorých aspoň jeden z partnerov neprišiel sám, ale s aspoň jedným dieťaťom z predchádzajúceho vzťahu. V skupine sa zameriavajú na podporu partnerov a ich vzťahov. Príďte sa s nimi nahlas zamyslieť.

„Patchworková rodina“

 V sobotu 23. 3. 2019 od 10:00 do 14:00
v kavárně Coffee Break, Záhradnícka 61, Bratislava.

Ve spolupráci s Českou daseinsanalytickou společností vytváříme prostor pro setkávání jejich členů a příznivců daseinsanalýzy, prostor pro setkání se zajímavými hosty, s příležitostí diskutovat nad otázkami teoretické a praktické daseinsanalýzy.

Program:
10:00 – 10:45 Úvodní komunita
10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:30 Tematický příspěvek: Martin Zambor a Natália Bajánková
12:30 – 13:00 Přestávka
13:00 – 14:00 Pokračování diskuze nad tématem setkání, závěr