17. DA setkání v Praze

10. listopadu v 09:00

Psychoterapie a duchovní doprovázení

17. Daseinsanalytické setkání v Praze

Tematický příspěvek s diskuzí - Štefánia Hrivňáková:

Pojmy svoboda, péče o duši, životní pohyb známe v kontextu daseinsanalýzy z textů Patočky, Husserla i Heideggera. Především jsou ale tato témata častokrát ústředním tématem lidského bytí a tudíž se jim nemůžeme vyhnout ani v každodenní psychoterapeutické praxi. Často však bývají na pozadí našeho života a životních událostí, prorůstají je jako kořenový systém, který určuje celkové zdraví našeho bytí. Můžeme se jim také věnovat výslovně, tedy vyhradit jim specifický čas a prostor, pak to je například formou duchovního cvičení. Ta už nejsou doménou psychoterapie, ačkoliv se zde setkáváme se stejnými či obdobnými pojmy - tedy svoboda, péče o duši a pohyb duše. 

„Psychoterapie a duchovní doprovázení“

Setkání proběhlo v sobotu 10.11.2018 od 9:00 do 15:00
v prostorách PVŠPS, Hekrova 208, Praha 4 -Háje.

Ve spolupráci s Českou daseinsanalytickou společností vytváříme prostor pro setkávání jejich členů
 a příznivců daseinsanalýzy, prostor  pro setkání se zajímavými hosty, s příležitostí  diskutovat nad otázkami teoretické a praktické daseinsanalýzy.