Aktuálně otevíraný výcvik

Péče o duši – výcvik v pokročilé daseinsanalýze

PVŠPS a PPF otevírají pětiletý program nazvaný Péče o duši. V seminářích se jeho účastníci setkají s několika základními rozměry lidství, které budou popsány, vyloženy a v jejich rámci budou prakticky získávat osobní zkušenosti. Jedná se o dimenze: 1. Péče o rodinné a jiné základní vztahy. 2. Péče o tělesnost, 3. Péče o spiritualitu v evropské i mimoevropské praxi, 4. Péče o svobodu, pravdu a smysl vlastního bytí, 5. Umění milovat, 6. Péče o obec, o naše evropské společenské a kulturní hodnoty a tradice. Program je skupinově komunitní. Lektoři jsou zkušení psychoterapeuti a zároveň odborníci v daných oblastech. V programu se lidé sekají nejen s vlastním niterností, ale také zavítají na místa, která k daným okruhům neodmyslitelně patří a v jejich rámcích si osvojí praktické způsoby a dovednosti péče.
Těšíme se na novou společnou zkušenost!
Za lektorský tým doc. Růžička

 Podrobné informace o přihlášení naleznete zde

Daseinsanalytický výcvik v komunitně- skupinové psychoterapii

PVŠPS bude otevírat další pětileté sebezkušenostní výcviky v daseinsanalytické komunitně-skupinové psychoterapii. Podrobné informace o přihlášení naleznete zde.