Aktuality

Oznámení

17. DA setkání v Praze

15. října v 20:00 - "Psychoterapie a duchovní doprovázení" - Setkání proběhne 10.11.2018 od 9:00 do 15:00 v prostorách PVŠPS Hekrova 208, Praha 4 - Háje

Péče o duši – výcvik v pokročilé daseinsanalýze

10. září v 22:56 - PVŠPS a PPF otevírají pětiletý program nazvaný Péče o duši. V seminářích se jeho účastníci setkají s několika základními rozměry lidství, které budou popsány, vyloženy a v jejich rámci budou prakticky získávat osobní zkušenosti. Jedná se o dimenze: 1. Péče o rodinné a jiné základní vztahy. 2. Péče o tělesnost, 3. Péče o spiritualitu v evropské i mimoevropské praxi, 4. Péče o svobodu, pravdu a smysl vlastního bytí, 5. Umění milovat, 6. Péče o obec, o naše evropské společenské a kulturní hodnoty a tradice. Program je skupinově komunitní. Lektoři jsou zkušení psychoterapeuti a zároveň odborníci v daných oblastech. V programu se lidé sekají nejen s vlastním niterností, ale také zavítají na místa, která k daným okruhům neodmyslitelně patří a v jejich rámcích si osvojí praktické způsoby a dovednosti péče. Těšíme se na novou společnou zkušenost! Za lektorský tým doc. Růžička

Seminář prezidenta Mezinárodní Daseinsanalytické Společnosti (IFDA) Dr. Ada Huygense

11. února v 16:50 - Pražská vysoká škola psychosociálních studií pořádá pro členy České daseinsanalytické společnosti a studenty PVŠPS odborný dvoudenní seminář prezidenta Mezinárodní federace pro daseinsanalýzu Dr. Ada Huygense. Termín semináře: 11. 5. a 12. 5.

16. DA setkání v Praze

11. února v 11:00 - "O smrti a umírání" Setkání proběhne 17.3.2018 od 9:00 do 15:00 v prostorách PVŠPS Hekrova 208, Praha 4 - Háje

Oznámení České Daseinsanalytické Společnosti

4. dubna v 13:30 - Vyjádření představenstva ČDS k činnosti občanského sdružení Obec Daseinsanalytická, zastoupeného Jindřichem Holým.