Úvodní stránka

Milé kolegyně a milí kolegové, přátelé České daseinsanalytické společnosti,

Přejeme vám do nadcházejícího roku 2021 vše dobré, především zdraví, štěstí a lásku.
Děkujeme za vaši podporu a péči, kterou našemu společenství věnujete. Kéž by vám strom života mohl být oporou a nadějí v čase světel i stínů… 
Opatrujte prosím sebe, blízké i vzdálené, svět, stejně jako ne zcela samozřejmou možnost - žít ve svobodě a demokracii.

Představenstvo ČDS

 

 

 

Martin Heidegger: Zollikonské semináře
Seminář Dr. Petra Kouby
únor - červen 2021
PVŠPS Praha